پاره های جگر در تشت

پرسش :

در مورد سبب شهادت امام حسن(ع) مشهور است که وقتی حضرت، سم خورد، در اثر استفراغ پاره های جگر در تشت ریخت. در حالی که اگر جگر تکه تکه شود، انسان زنده نمی ماند تا آن را بالا بیاورد. این قضیه چه توجیهی دارد؟پاسخ :

ظاهرا قضیه به این صورت بوده که وقتی امام(ع) سم را خورد، معده ی او جراحت برداشت و خون در معده جمع شد. پس از لخته شدن خون، حضرت آنها را در تشت بالا آورد اما اطرافیان تصور کردند جگر است و اینگونه ثبت کردند.
احتمال دیگر این است که اطرافیان می دانستند که آنها لخته های خون است اما برای نشان دادن شدت سختی و درد و حزن، گفته اند که جگر حضرت بالا آمد؛ چنان که در فارسی هم مشابه آن را داریم. مثلا کسی که به شدت سرفه کرده می گوید: چنان سرفه کردم که روده هایم از حلقم بیرون زد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :