ملاقات جابر با امام باقر(ع)

پرسش :

طبق روایتی امام باقر(ع) در حادثه کربلا حضور داشت. از طرفی جابر در اواخر عمر در کوچه های مدینه کنیزی را دید که بچه ای را در بغل دارد و او امام باقر(ع) بود. بین این روایات چه طور جمع می شوند؟پاسخ :

امام باقر(ع) در روز عاشورا حدود چهار سال داشت نه اینکه جنگ آور بود. در روایت چنین آمده که وقتی جابر امام باقر(ع) را دید آن حضرت در سنین کودکی بود.[۱]ممکن است این ملاقات قبل از عاشورا یا بعد از آن بوده باشد.

شاید جابر با امام باقر(ع) ملاقات های متعدد داشته است و در این صورت منافاتی بین روایات وجود ندارد؛ زیرا هرکدام از روایات ممکن است اشاره به یک ملاقات داشته باشند.

روایتی نیافتیم که هنگام ملاقات جابر با امام باقر(ع)، آن حضرت در بغل کنیزی بوده است.


۲. بحار الأنوار، ج ۴۶، ص ۲۲۵ ـ ۲۲۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :