حضانت

پرسش :

مسأله حضانت (نگهداری) فرزند توسط پدر یا مادر (پس از جدایی) بر اساس کدام آیات یا روایات است؟پاسخ :

آیه ای صریح در این موضوع نداریم. روایت در این زمینه زیاد است اما باید توجه داشت که ما نمی توانیم با دیدن چند روایت به حکم اسلام پی ببریم مگر به مرحله ی اجتهاد رسیده باشیم؛ زیرا سند بعضی روایات ضعیف است و برخی از آنها در موقعیتی خاص مثل تقیه گفته شده و برخی عام یا مطلقند و برخی دیگر خاص یا مقید و... در چنین وضعیتی پی بردن به حکم شرعی تخصص بالا را می طلبد.
روایات در زمینه ی حضانت را می توان به کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، تألیف آیت الله فاضل لنکرانی، ص ۵۵۵ به بعد ملاحظه کرد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :