بیداری مردم با مرگ

پرسش :

منظور از این حدیث چیست؟
النّاسُ نِيامٌ، فإِذا ماتُوا انتَبَهوا؛
مردم در خواب هستند، همین که می میرند بیدار می شوند. (خصائص الأئمّةع: ص 112)پاسخ :

بیشتر مردم اتفاقات پس از مرگ را به درستی باور ندارند و نیز به دلیل اشتغال افراطی به امور دنیایی در پی اصلاح امور مربوط به پس از مرگ خویش بر نمی آیند. از این رو مانند انسان های به خواب رفته می مانند که بعد از مردن، از خواب غفلت بیدار می شوند و متوجّه می شوند به وظیفه ی خویش به درستی عمل نکرده اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :