آداب مهمانی - صفحه 1

فصل يكم : تشويق به مهمان نوازى

1 / 1

ارزش مهمان نوازى

۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از مهمان پذيرايى نمى كند ، مگر آن كه مؤمن است. مهمان نوازى ، از مكارم اخلاق است.

۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر چيزى زكاتى دارد، و زكات خانه، اتاق مهمانى است.

۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ـ به سائب بن عبد اللّه ، وقتى او را در روز فتح مكّه ، نزد ايشان آوردند ـ : اى سائب! بنگر كه در دوران جاهليت ، چه اخلاقى [پسنديده ]داشته اى، در اسلام نيز آنها را به كار ببند : مهمان نواز باش ؛ يتيم را گرامى بدار ؛ و به همسايه ات نيكى كن .

صفحه از 16