دروغ به همسر

پرسش :

پیامبر اکرم(ص) فرمود:
یا عَلی ثَلاثٌ یحسُنُ فیهِنَّ الکذبُ: المَکیدَةُ فی الحَربِ، وَعِدَتُک زَوجَتَک، وَالإصلاحُ بَینَ النّاسِ. (تحف العقول، ص 9)
ای علی! در سه جا دروغ، پسندیده است: مکر در جنگ، وعده دادن تو به همسرت، و برقرار کردن سازش میان مردم.
آیا وعده ی دروغ به همسر، قابل قبول است؟پاسخ :

دروغ، حرام است و دروغ گفتن مانند سایر حرام ها گناه است و میان آن و دیگر حرام ها تفاوتی نیست؛ امّا زمانی که دو کار مهم و مهم تر وجود دارد که باید یکی انتخاب شود، مهم تر مقدّم است؛ زیرا عقل حکم می کند که در تزاحم میان دو حرام، که باید یکی را انتخاب کرد، لازم است آنچه جرم کمتری دارد، انتخاب شود؛ مانند جایی که کسی در حال غرق شدن است و برای نجات وی باید حرامی مرتکب شد و یا میان نجاتِ غریق و انجام واجب دیگر، باید یکی را انتخاب کرد، نجات غریق، مقدّم است؛ چرا که مهم تر است. ادلّه چهارگانه کتاب، سنّت، اجماع و عقل هم بر همین دلالت می کنند. این حدیث از این گونه مسائل هستند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت