درمان یرقان

پرسش :

از امام باقر(ع) نقل است که گوشت کبوتر، پربرکت است. آن را به آدم مبتلا به یرقان (زردی) بخورانید.
آیاکبوتر شامل انواع کبوترها اعم از خانگی یا وحشی (خاکستری) و قمری و یاکریم می شود؟پاسخ :

متن عربی و ترجمه حدیث چنین است: علی بن مهزیار می گوید:

تَغَدَّیتُ مَعَ أبی جَعفَرٍ(ع) فَأَتى بِقَطاةٍ فَقالَ: إنَّهُ مُبارَک، وکانَ أبی(ع) یعجِبُهُ، وکانَ یأمُرُ أن یطعَمَ صاحِبَ الیرَقانِ یشوى لَهُ فَإِنَّهُ ینفَعُهُ.[۱]

با امام جواد(ع) ناهار خوردم. ایشان مرغ سنگخوارى آورد و فرمود: «این، مبارک است. پدرم به آن علاقه داشت و مى فرمود: هر کس یرقان دارد، برایش از گوشت این مرغ، کباب کنند. او را سودمند خواهد افتاد».

همانگونه که ملاحظه شد، چنین حدیثی در مورد قطاة است نه کبوتر. در فرهنگ معین، قطا به سنگخوارک معنا شده است. و در ذیل «سنگخوارک» چنین آمده است:

پرنده ایست از راسته ی ماکیان که در صحاری لای بوته های گوَن و خارها لانه می سازد و دارای پرواز مقطع و کوتاه ولی سریع می باشد. پرهایش خاکستری تیره و قدش کوچک تر از کبک است. از دانه های بذور مختلف تغذیه می کند.

محل زندگیش در آسیای مرکزی و غربی و آسیای صغیر است و در ایران بسیار فراوان بوده است و آن را جهت استفاده از گوشتش شکار می کنند.


[۱] . الکافی، ج ۶، ص ۳۱۲، ح ۵؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۷۴؛ دانشنامه احادیث پزشکی، ج ۲، ص ۴۸۲.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :