مهم ترین منابع رجالی اهل سنت

پرسش :

مهم ترین منابع رجالی اهل سنت را معرفی کنید.پاسخ :

برخى از كتب رجالى اهل سنت:
- الجرح و التعديل، از أبى حاتم رازى (م۳۲۷ ق).
- تذكرة الحفاظ، و ميزان الاعتدال، و سير اعلام النبلاء از شمس الدين ذهبى (م۷۴۸).
- الكمال، از عبد الغنى مقدسى (م۷۴۸).
- تهذيب الكمال، از حافظ مَزّى (م۷۴۲) كه از جامع ترين كتب رجالى اهل سنت است كه در آن راوى و مروى عنه نيز مشخص شده و بسيارى از رجاليان به تلخيص و تهذيب آن پرداخته اند از جمله:
- تهذيب التهذيب، از شمس الدين ذهبى (م۷۴۸).
- تهذيب التهذيب، و تقريب التهذيب، از ابن حجر عسقلانى (م۸۵۲).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت