تاريخ : سه شنبه 1394/1/25
کد خبر: 39789
فرنگستان (سفرنامه اروپا)

فرنگستان (سفرنامه اروپا)

گزارش سفر علمی‌فرهنگی اساتید دارالحدیث به اروپا - آبان و آذر 1393

‫سفرهای برون مرزی هدفمند ویژه اساتید و محققان مؤسسه، که با برنامه ریزی، دنـبال‬ ‫میشود آثار و پیامدهای چند جانبه ای به دنبال خواهد داشت.
از یک سو استادان و ‫محققان را با کشورها، مردمان، فرهیختگان، طرحهای پژوهشی و تاریخ و آثار تاریخی‬  ‫کشورهای مقصد آشنا میکند، از سویی دیگر موجب معرفی مؤسسه در آن سوی‬ ‫مرزها خواهد شد. همچنین تجربه، آگاهی و زمینههای همکاری بیشتر را فراهم‬ ‫خواهد آورد و کاستیها نیز در مقایسه با توانمندیهای دیگران به صورت برجسته‬ ‫نمایان میشود و بالاخره انگیزه تلاش را در وجود همسفران دوچنـدان میکند.
امور‬‫بین الملل مؤسسه با هدف دستیابی به منافع متعدد سفرهای برون مرزی اقدام به‬  ‫برنامه ریزی و اجرای این گونه سفرها نموده و در چند سال گذشته چندین بار موفق‬ ‫به آن شده است. سفر به سه کشور اروپایی شامل ایتالیا، یونان و آلمان  ‫بزرگترین تجربه در نوع خود برای معاونت فرهنگی، ارتباطات و امور بین الملل به‬  ‫شمار میرود. به لطف الهی این سفر سنگین در زمان مناسب، با تالش بسیار و با‬ ‫موفقیت کامل برگزار شد و ضمن دستیابی به اهداف سفر خاطراتی شیرین برای‬ ‫همسفران همراه و صمیمی رقم زد. امید است در آینده ای نزدیک شاهد ثمرات‬ ‫بابرکت این رخداد در مؤسسه وزین علمی فرهنگی دارالحدیث باشیم.‬
در این ســـفر حجج اسالم حضــرات آقایان اســتاد سیـد محمد کاظم طباطبــایی ‫رییـس دانشکده و پژوهشکده علوم و معارف حدیث، دکتـرهادی حجت معاون آموزش‬ ‫دانـشگاه قرآن و حدیث، اسـتاد رسول رضوی معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث،‬ ‫اسـتاد احمد غالمعلی معاون پژوهشکده علوم ومعارف حدیث، دکــتر مهدی غالمعلی‬ ‫معاون پژوهش پژوهشگاه قرآن و حدیث، استاد سید رسول موسوی نماینده دانشگاه‬ ‫در اصفهان و جناب بهروز حسین پور مدیر اجرایی سفر همراه اینجانب بودند.‬
‫در پایان از همه عزیزانی که در برگزاری این ســفر علمی فرهنگی، متحمل زحماتی‬ ‫شدند و یا حمایت خود را از ما دریغ نکردند به ویژه حجج اسالم آقایان دکتر برنجکار‬ ‫مشاور عالی محترم رییس پژوهشگاه، دکترهادی صادقی، مشاور عالی محترم و‬ ‫معصومی قـائم مقام محترم دانشـــــگاه قرآن و حدیث، حسین پور، مدیر امور بین‬ ‫الملل و همکارانـش در این مدیریت، دکتر مهدی غالمعلی به خاطر تدوین این‬ ‫گزارش، و بالاخص حضرت آیت الله محمدی ری شهری رییس محترم مؤسسه‬ ‫صمیمانه تشکر کرده توفیقات روز افزون آنان را از خداوند متعال خواستارم.‬

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :