آگاهی در دین

پرسش :

حدیث زیر از امام صادق(ع) را توضیح دهید:
تفقّهوا فی الدّین، فانّه من لم یتفقّه فی الدّین فهو اعرابی؛
آگاهی خود در دین را بالا ببرید؛ زیرا هرکس آگاهی دینی نداشته باشد، اعرابی است. (بحار الانوار، ج 1، ص 215)پاسخ :

مراد از اعرابی، افراد بیابان نشین است. کسانی که از آموزه های اسلام بی خبرند، از جهاتی چون: جهان بینی و دوری از رفتارهای انسانی، به بیابان نشینان شباهت دارند. هرچند این شباهت ها شدت و ضعف دارند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :