صلوات نفرستادن با شنیدن نام رسول خدا(ص)

پرسش :

پیغمبر فرمود:
اگر کسی اسم مرا بشنود و صلوات نفرستد به من جفا کرده است.
کسی که صلوات نفرستد چگونه به پیامبر(ص) ستم کرده است؟پاسخ :

چنین حدیثی نیافتیم. حدیث زیر را از قول پیامبر(ص) یافتیم:

أجفى الناس رجل ذکرت بین یدیه فلم یصل علی؛[۱]

جفاکارترین مردم کسی است که در برابر او ذکری از من به میان آید اما بر من صلوات نفرستد.

در این حدیث نیامده که «به من ظلم کرده است» چه بسا منظور این باشد که شخص به دلیل صلوات نفرستادن، از رحمت خدا دور می شود و در نتیجه به خودش جفا کرده است.

چنانکه آن حضرت در سخنی دیگر فرمود:

مَن ذُكِرتُ عِندَهُ فَلَم يُصَلِّ عَلَيَّ، دَخَلَ النّارَ فَأَبعَدَهُ اللّهُ.[۲]

هر كس نام من در نزد او برده شود و بر من درود نفرستد، به آتش مى‏رود و خدا او را [از رحمت خود] دور مى‏كند.


[۱] . وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۱۵۱، ح ۸۹۷۷؛ عدة الداعی، ص ۳۵.

[۲] . الكافي: ج ۲ ص ۴۹۵ ح ۱۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :