عقل زنان در زیبایی آنها

پرسش :

حدیث ذیل از امام علی(ع) را تبیین و تشریح کنید:
عُقولُ النِّساءِ فی جَمالِهِنَّ، و جَمالُ الرِّجالِ فی عُقولِهِم.
خردِ زنان در زیبایى آنهاست و زیبایى مردان، در خردشان. (معانی الأخبار، ص 234، ح 1)پاسخ :

این حدیث به ویژه قسمت نخست آن را چند گونه تفسیر کرده اند:

یک) یعنی سزاوار است از زیبایی زنان اراده شود نه عقلشان. زیبایی زن، او را بی نیاز از عقل می کند و جایگزین آن است.

دو) منظور این است که غالبا عقل لازمه ی زیبایی است به عبارت دیگر زنان زیبا غالبا عاقل هم هستند.

سه) عقل زنان متوجه زیبایی شان است بر خلاف مردان که همتشان صرف رشد عقل و علم است.

چهار) نظر به اینکه توجه ها به زیبایی زنان است، عقلشان مورد توجه قرار نمی گیرد و در زیبایی مخفی شده و عقل را پوشش داده است.

پنج) دلها به زنان زیبا متمایل می شود و در نتیجه کاستی عقل آنها مورد توجه قرار نمی گیرد و آن را جبران می کند.

شش) در واقع این حدیث، استفهام انکاری است به این معنا که امام می خواهد بفرماید: آیا گمان می کنید عقل زنان در زیبایی آنهاست که به زیبایی آنها توجه دارید؟ چنین نیست بلکه عقل جدا از زیبایی است و نباید فقط به زیبایی توجه داشته باشید.

حضرت در قسمت دوم حدیث می خواهد بفرماید: آیا جمال مرد فقط در عقلش است؟ اینطور نیست. بلکه باید به دانش و دین و صفات نیکوی دیگر او نیز توجه داشت.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت