سجده برای شوهر

پرسش :

روایت زیر از پیامبر(ص) را چگونه توجیه می کنید؟
لَو أمَرتُ أحَدا أن یسجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها.
اگر قرار بود دستور دهم کسى در برابر کسى سجده کند، حتما به زن دستور مى دادم که شوهرش را سجده کند. (کافی، ج 5، ص 508، ح 6)پاسخ :

خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی کوچک، نیازمند سرپرست است و سرپرست خانواده، شوهر است. ظاهرا این حدیث می خواهد احترام به مسئول را سفارش کند. اگر روحیه ی اطاعت پذیری از سرپرست در گروهی نباشد، آن جمع به شدت ضربه می بینید. طبیعیست که منظور اطاعت در امور مشروع و محدوده ی اختیارات است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :