تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 4072
وقتی پيامبر(ص) به معراج رفت

وقتی پيامبر(ص) به معراج رفت

News

چهار شنبه 19/1/88

راوی: مجموعه‌ای از روايات رسول اكرم(ص) در شب معراج در كتابی با عنوان «بحوث فی المعراج» نوشته سيد علی حسينی‌صدر به زبان عربی از سوی انتشارات دليل ما منتشر شد.«بحوث فی المعراج»

به گزارش راوی، اين كتاب با استناد به منابع معتبر دينی می‌كوشد به نقل مجموعه‌ای از روايات درباره مشاهدات پيامبر(ص) در واقعه معراج بپردازد.
اين نوشتار به تبيين رخدادها و حوادث مربوط به پاداش و كيفر انسان‌ها و تفسير موضوعی تعدادی از آيات قرآن كريم نظير آيه معراج از سوره اسراء و آيات سوره نجم پرداخته و 50 روايت از مجامع روايی قديم را نقل كرده است.
به اعتقاد نويسنده اين اثر، پيش از اين دو مبحث «امكان معراج و دلايل و شواهد وقوع حتمی آن» و «عظمت، مفهوم و قلمرو معراج پيامبر(ص)» به تفصيل بررسی شده‌اند و در روايت معصومين(ع) نيز از طرق گوناگون به حوادث و مسايل معراج توجه شده است.
مبحث پايانی كتاب به جنبه‌های كلامی عقيدتی معراج و ذكر ديدگاه شيخ صدوق، طوسی، علامه مجلسی و سيد شبر در زمينه آن اختصاص دارد.
كتاب‌های مرآةالانوار، لسان‌العرب، تفسير مجمع‌البيان، قصص‌الانبياء، تفسير قمی، كتاب التوحيد، بحارالانوار، تفسير التبيان و من‌لايحضره الفقيه از منابع مورد استناد نويسنده در تأليف اين اثرند.

كتاب «بحوث فی المعراج» در شمارگان 1000 نسخه، 144 صفحه، قطع وزيری و بهای 20000 ريال روانه بازار كتاب شده است.

News

چهار شنبه 19/1/88

راوی: مجموعه‌ای از روايات رسول اكرم(ص) در شب معراج در كتابی با عنوان «بحوث فی المعراج» نوشته سيد علی حسينی‌صدر به زبان عربی از سوی انتشارات دليل ما منتشر شد.«بحوث فی المعراج»

به گزارش راوی، اين كتاب با استناد به منابع معتبر دينی می‌كوشد به نقل مجموعه‌ای از روايات درباره مشاهدات پيامبر(ص) در واقعه معراج بپردازد.
اين نوشتار به تبيين رخدادها و حوادث مربوط به پاداش و كيفر انسان‌ها و تفسير موضوعی تعدادی از آيات قرآن كريم نظير آيه معراج از سوره اسراء و آيات سوره نجم پرداخته و 50 روايت از مجامع روايی قديم را نقل كرده است.
به اعتقاد نويسنده اين اثر، پيش از اين دو مبحث «امكان معراج و دلايل و شواهد وقوع حتمی آن» و «عظمت، مفهوم و قلمرو معراج پيامبر(ص)» به تفصيل بررسی شده‌اند و در روايت معصومين(ع) نيز از طرق گوناگون به حوادث و مسايل معراج توجه شده است.
مبحث پايانی كتاب به جنبه‌های كلامی عقيدتی معراج و ذكر ديدگاه شيخ صدوق، طوسی، علامه مجلسی و سيد شبر در زمينه آن اختصاص دارد.
كتاب‌های مرآةالانوار، لسان‌العرب، تفسير مجمع‌البيان، قصص‌الانبياء، تفسير قمی، كتاب التوحيد، بحارالانوار، تفسير التبيان و من‌لايحضره الفقيه از منابع مورد استناد نويسنده در تأليف اين اثرند.

كتاب «بحوث فی المعراج» در شمارگان 1000 نسخه، 144 صفحه، قطع وزيری و بهای 20000 ريال روانه بازار كتاب شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :