سریع تر بودن کشتی امام حسین(ع)

پرسش :

در مورد روايت مشهوری كه سفينه امام حسين اسرع ميباشد كمی توضيح دهيد و منابع آن را نقل فرماييد.پاسخ :

این مطلب را به عنوان حدیث نیافتیم بلکه سخنی شیخ جعفر شوشتری است:
سفينة الحسين مجراها فى اللجج الغامرة أسرع‏ (الخصائص الحسینیه، ص ۱۴)پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :