سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»(2) - صفحه 284

سيرى در كتاب «الأخبار الدخيلة»

بخش دوم

عبد المهدى جلالى

در بخش اول مقاله، باب اول كتاب و تمامى دوازده فصل آن بررسى شد و اكنون، باب دوم و سوم مرور مى شود.

بررسى كتاب

باب دوم: در احاديث جعلى و دروغين

فصل اوّل. خبرهاى برخى كسانى كه ادعاى رؤيت امام زمان(ع) را نموده اند:
1) در «اكمال» ۱ ، روايتى از سعد بن عبداللّه قمى وجود دارد كه در آن مدّعى شده است كه به همراه احمد بن اسحاق (يار و مصاحب حضرت ابومحمّد ۲ )، امام زمان را در سن طفوليّت، نشسته بر زانوى پدر، در سامرّا زيارت كرده و ضمن آن از امام عسكرى(ع)

1.كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ص۴۵۴ و۴۵۶

2.كنيه حضرت امام حسن عسكرى(ع).

صفحه از 319