حضرت زینب(س) و تدریس تفسیر

پرسش :

اینکه حضرت زینب (س) در کوفه کلاس تفسیر قرآن داشتند را در کدام منبع روایی می توانم بیابم؟پاسخ :

چنین مطلبی را در منابع کهن و قابل اعتماد نیافتیم.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :