نكته اى پيرامون نام هاى مدينه

نكته اى پيرامون نام هاى مدينه

مورخان و سيره نويسان ، نام هاى فراوانى براى مدينه برشمرده اند.

مورخان و سيره نويسان ، نام هاى فراوانى براى مدينه برشمرده اند از جمله سمهودى در وفاء الوفا نود و چهار اسم ذكر مى كند كه به بعضى از آن ها در قرآن هم اشاره شده است ، مانند يثرب والمدينه . گفتنى است واژه «مدينه» چهارده بار در قرآن به كار رفته است، ولى فقط چهار مورد آن به مدينة النبي صلى الله عليه و آله اشاره دارد .