تاريخ : سه شنبه 1393/11/14
کد خبر: 42359
اوراسیا (سفرنامه ترکیه)

اوراسیا (سفرنامه ترکیه)

گزارش سفر اساتید دانشگاه قرآن و حدیث به کشور ترکیه - بهمن ماه 1390

گزارش سفر اساتید دانشگاه قرآن و حدیث به کشور ترکیه - بهمن ماه ۱۳۹۰

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :