تجلی قرآن در نهج البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد زبان و ادبیات ‏فارسى
مرکز آموزشی : دانشگاه شیراز
سال دفاع : 1371

چکیده :

(۹)
تجلی قرآن در نهج البلاغه

مقدسى، روح‏الله

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات ‏فارسى
دانشگاه شیراز
استاد راهنما: جعفرى، سیدمحمدمهدى
۱۳۷۱

در این پایان‏نامه مطالب مربوط به قرآن در نهج‏ البلاغه بررسى و در پنج بخش با عناوین ذیل تدوین ‏شده‏اند: نام‌هاى قرآن در نهج‏ البلاغه، توصیف قرآن و تشویق مردم بدان، تفسیر قرآن، استشهاد به آیات قرآن، اقتباس از مضامین قرآن که از نتایج این پژوهش آن ‏است در نهج‏ البلاغه نوزده آیه تفسیر شده و بیست و چهار آیه مورد استشهاد قرار گرفته و از مضمون ۲۹۸ آیه اقتباس به عمل آمده ‏است.

کلیدواژگان :