توضيحى درباره وضوى پيامبر خدا(ص) - صفحه 1

توضيحى درباره وضوى پيامبر خدا ۱

كيفيت وضو گرفتن ، در قرآن آمده است ۲ و پس از نزول آيه مربوط به آن ، پيامبر اكرم ، روزها و شب ها و هر شبانه روز ، چند بار به آن عمل كرده و سيره مشهود پيامبر صلى الله عليه و آله در طهارت وضويى ، مشهور شده است ؛ امّا بعدها ، در جريان نقل اين سيره ، اختلاف هايى پديد آمده است .
آن گونه كه تاريخ و فقه نشان مى دهند ، تا پايان روزگار خليفه دوم ، اختلاف مهمّى در چگونگى وضو گرفتن نبوده و صحابيان و مسلمانان صدر اسلام هم پس از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله به دليل هم عصرى با ايشان ، نيازى به نقل آن و يا حتّى گفتگو درباره چگونگى وضوى پيامبر صلى الله عليه و آله نداشته اند ؛ ۳ امّا به يكباره در خلافت عثمان و توسّط همو ، مسئله وضوى پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح مى شود و طبق نقل هاى متعدّد ، ۴ او به مخالفت با برخى از صحابيان بر مى خيزد و با نشان دادن عملىِ وضويى خاص ، آن را وضوى پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانَد .

1.. گفتنى است كه اين توضيح توسّط فاضل گران مايه حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاى عبدالهادى مسعودى تهيه شده است .

2.. مائده : آيه ۶ .

3.. وضوء النبى صلى الله عليه و آله : ج ۱ ص ۳۰ ـ ۳۵ .

4.. وضوء النبى صلى الله عليه و آله : ج ۱ ص ۴۰ ـ ۴۳ .

صفحه از 7