سخنى درباره مراتب روزه دارى - صفحه 1

سخنى درباره مراتب روزه دارى

از پيامبر خدا روايت شده است : آسان ترين چيزى كه خداوند بر روزه دار در روزه دارى اش واجب ساخته ، نخوردن و نياشاميدن است . ۱
از احاديث گذشته ، همچنين از آنچه در فصل آداب روزه دارى خواهد آمد ، روشن مى گردد كه روزه ، از نظر مراتب و از زاويه نقشى كه در تكامل انسان دارد ، به سه دسته تقسيم مى شود و از همين روست كه علماى اخلاق و سير و سلوك ، روزه را به : روزه عوام ، روزه خواص و روزه خواصّ خواص ، تقسيم كرده اند و اينك ، توضيح فشرده اى از آنها :

دسته اوّل . روزه عوام

اين مرتبه روزه ، با پرهيز از مفطِرات روزه ، صورت مى پذيرد ، با شرحى كه در كتاب هاى فقهى آمده است . اين مرتبه ، آسان ترين و پايين ترين مرتبه روزه است . اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله به همين مرتبه روزه اشاره دارد :
إنَّ أيسَرَ مَا افتَرَضَ اللّه ُ تَعالى عَلَى الصّائِمِ في صِيامِه ، تَركُ الطَّعامِ وَالشَّرابِ .
آسان ترين چيزى كه خداى متعال بر روزه دار در روزه دارى اش واجب ساخته است ، نخوردن و نياشاميدن است .

1.المقنعة : ص ۳۱۰، بحار الأنوار : ج ۹۷ ص ۳۵۲.

صفحه از 3