بحثى درباره مكان غدير - صفحه 17

از كاربرد واژه «وخامت» در متن، فهميده مى شود كه محلّ مناسبى براى سكونت نيست.

8 . ساكنان

با آن كه اين محل، مسكونى نيست، ياقوت از عرّام نقل كرده است كه:
مردمى از خُزاعه و كنانه در آن ساكن اند ؛ امّا اندك اند.

گردهمايى براى تعيين جانشين

در پى توصيف موقعيّت تاريخى اين مكان، واقعه ابلاغ ولايت را گام به گام و مرحله به مرحله در پيش ديد خوانندگان گرامى مى نهيم؛ واقعه اى كه آن چنان اهمّيتى به اين مكان بخشيد كه آن را از جمله نشانه هاى مهمّ سيره مقدّس نبوى قرار داد. مراحل مختلف واقعه ابلاغ ولايت، عبارت اند از:
1 . رسيدن كاروان نبوى به غدير خم در ظهر روز هجدهم ذى حجّة الحرام سال دهم هجرى، در بازگشت از حَجّة الوداع؛
از زيد بن ارقم نقل است كه:
چون پيامبر خدا حجّة الوداع را به انجام رساند و به سوى مدينه بازگشت، در غدير خم (بركه اى ميان مكّه و مدينه) ايستاد و اين، در روز هجدهم ذى حجّه الحرام بود. ۱
2 . چون اين مكان، محلّ جدا شدن راه هاى مدينه، عراق، شام و مصر بود و مردم [ در آن جا] از پيامبر خدا جدا مى شدند و به سوى وطن هاى خود مى رفتند، او به على عليه السلام فرمان داد كه آنان را گرد آوَرَد، پيشروان را بازگردانَد و به انتظار عقب ماندگان بمانَد.

1.الفصول المهمّة : ص ۳۹.

صفحه از 25