بحثى درباره مكان غدير - صفحه 21

12 . «سپس مردم، آغاز به تبريك گفتن به امير مؤمنان ـ كه درودهاى خدا بر او باد! ـ كردند و از جمله نخستين كسانى كه پيش از ديگر اصحاب، تبريك گفتند، ابو بكر و عمر بودند كه هر كدام، چنين گفتند : به به ، اى پسر ابو طالب! تو مولاى من و مولاى هر مرد و زن باايمان شدى». ۱
13 . ابن عبّاس مى گويد:
به خدا سوگند، در گردن مردم، ثابت شد. ۲
يعنى : با آن بيعت، ولايت و امارت و خلافت على عليه السلام واجب شد.
14 . سپس شاعر پيامبر صلى الله عليه و آله ، حَسّان بن ثابت، از حضرت، اجازه خواست تا شعرى به اين مناسبت بسرايد... . ۳

اعمال مستحب در اين مكان

اعمال مستحبّ اين مكان، چند چيز است:
1 . بر هر مسلمان ، مستحب است كه در مسجدِ اين مكان، كه در تاريخ به مسجد رسول اللّه ، مسجد النبى و مسجد غدير خم مشهور شده است، نماز بگزارَد.
2 . مستحب است كه مسلمان ، در آن مكان ، دعاى فراوان كند و با خداى متعال، فراوان، راز و نياز و گريه و لابه نمايد.
شيخ محمّد حسن نجفى، در كتاب جواهر الكلام مى گويد:
و نيز مستحب است كسى كه از راه مدينه باز مى گردد، در مسجد غدير خم، نماز بگزارد و در آن جا، فراوانْ دعا كند ؛ همان مسجدى كه جايگاه تصريح پيامبر خدا به خلافت امير مؤمنان است. ۴

1.ر . ك : ص ۲۷۷ (تبريك رهبرى) .

2.الطرائف : ص ۱۲۱ ح ۱۸۴، بحار الأنوار : ج ۳۷ ص ۱۸۰ ح ۶۷ .

3.ر . ك : ص ۳۰۵ (اشعار حسّان بن ثابت) .

4.جواهر الكلام : ج ۲۰ ص ۷۵.

صفحه از 25