حج اکبر و روز آن

حج اکبر و روز آن

شايع است كه هر گاه روز عرفه با جمعه مصادف شود ، حجّ آن سال ، «حجّ اكبر» ناميده مى شود ؛ ولى...

۱ . شايع است كه هر گاه روز عرفه با جمعه مصادف شود ، حجّ آن سال ، «حجّ اكبر» ناميده مى شود ؛ ولى در روايات اسلامى ، مستندى براى اين قول ، نيافتيم . حجّ اكبر ، در زبان احاديث، حجّ مشتمل بر وقوف در مَشعَر و عرفات و مناسك مِناست (همان حجّ تمتُّع)؛ در مقابل حجّ اصغر كه به عمره مفرده اطلاق مى شود.

۲ ـ  «يوم الحجّ الأكبر»  كه در آيه سوم سوره برائت آمده است ، در بسيارى از احاديث ، تطبيق به روز عيد قربان شده و در برخى، روز عرفه دانسته شده است .