پژوهشی در باره انتساب رُقَیه به امام حسین(ع) - صفحه 1

پژوهشى در باره انتساب رُقَيّه به امام حسين

در مورد انتساب دخترى به نام رقيّه به امام حسين عليه السلام و نيز چگونگى وفات او در شام، و همچنين مزار منسوب به وى، نكاتى وجود دارد كه شايسته است هر يك ، جداگانه مورد بررسى قرار گيرد:

1 . انتساب دخترى به نام رُقَيّه به امام عليه السلام

منابع كهن و معتبرى كه فرزندان امام حسين عليه السلام را احصا كرده اند ، دخترى را به نام رُقيّه براى ايشان ، بيان نداشته و تنها دو دختر به نام هاى فاطمه و سَكينه و برخى دختر سومى به نام زينب ۱ را نام برده اند . حتّى علّامه مجلسى رحمه الله در بحار الأنوار ۲ و محدّث بزرگ معاصر ، شيخ عبّاس قمى رحمه اللهدر نوشتارهاى خود ، به نام رقيّه به عنوان دختر امام عليه السلام اشاره نكرده اند .
ابن طلحه (م 654 ق) در كتاب مطالب السَّؤول ، ۳ فرزندان امام حسين عليه السلام را ده تن مى شمارد : شش پسر و چهار دختر . وى در معرّفى دختران ، تنها نام سه تن را بازگو

1.ر .ك : ص ۳۰۷ فرزندان .

2.بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۳۲۹ .

3.ر. ك.:ص ۳۱۰ ح ۱۸۴ .

صفحه از 12