عنوان کتاب : امام سجاد(ع) از ديدگاه اهل سنت
جستجو در Lib.ir

امام سجاد(ع) از ديدگاه اهل سنت

دیباچهکتاب:

اهل بيت عليهم السلام، چراغ هدايت و ره نمايان شب هاي ديجور بشر هستند و منازلشان، محل نزول فرشتگان و آمد و شد جبرئيل امين است. اراده خداوند بر اين قرار گرفته است كه آنها را پاك و طاهر از هر پليدي ببيند و به سبب چنين ويژگي شان، مسلمانان راستين و همه مردمان دل آگاه از هر مذهب و آييني، به اين خاندان عشق مي ورزند و دوست داشتن آنان را جزو دين مي شمارند. در منابع معتبر اسلام، فضيلت هاي اهل بيت عليهم السلام فراوان ذكر شده است و بسياري از انديشمندان مسلمان، به قداست و شخصيت والاي آنان اقرار دارند. بيان اين موارد نيز دريچه هاي وحدت و هم دلي را بر روي مسلمانان مي گشايد و زمينه هاي جدايي و پراكندگي را از ميانشان مي زدايد. امام سجاد عليه السلام نيز در محضر سبط پيامبر، درس اخلاص و فداكاري آموخت و در صحنه كربلا و پس از آن، با صبر و بردباري و با بيان سخنان روشنگرانه اش، پايه هاي حكومت اموي را درهم ريخت و با زمزمه هاي عارفانه اش، معارف اصيل اسلامي را به جهانيان عرضه داشت.

فهرست مطالب :
تبارشناسي امام سجاد عليه السلام،
شخصيت امام سجاد عليه السلام،
ويژگي هاي اخلاقي و سيره عملي امام سجاد عليه السلام،
مسئوليت هاي اجتماعي امام سجاد عليه السلام،
كرامت هاي امام و گزيده اي از سخنان امام سجاد عليه السلام و همراه با برنامه سازان.