كتابشناسی امام سجاد علیه السلام

كتابشناسی امام سجاد علیه السلام

مؤلف: ناصرالدین انصاری قمی ناشر : بوستان کتاب شمارگان: 1500 نسخه نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: 1388 ش، مقاله شامل كتابهاى مستقل در شرح احوال امام سجاد(ع) است و از ذكر كتابهاى ضمنى و مقالات اجتناب شده است.

الف) كتابهاى چاپى عربى

اشاره

مقاله‌اى را كه در پیش روى دارید به بحث از كتابهاى چاپى و موجود پیرامون حضرت امام سجاد(ع) پرداخته است. اما پیش از ورود به اصل مقاله یادآورى چند نكته ضرورى مى‌نماید:
نگارنده ادعاى جستجوى كامل را ندارد اما نهایت كوشش خویش را در این امر مصروف داشته است.

مقاله شامل كتابهاى مستقل در شرح احوال امام سجاد(ع) است و از ذكر كتابهاى ضمنى و مقالات اجتناب شده است.
برخى از كتابها جزو منابع درجه دوم به شمار می‌‌آیند و از استحكام و تحلیل و نوآورى برخوردار نیستند و تنها به دلیل فراگیر بودن مقاله به نام آنها اشاره شده است.

این مقاله شامل معرفى كتابهاى چاپى عربى، فارسى و اردو مى‌باشد.
اسامى كتابها به ترتیب حروف الفبا فهرست شده است و مشخصات هر عنوان شامل نام كتاب، نویسنده و احیانا مترجم و مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، قطع و تعداد صفحات آورده شده‌است.

در مواردى كه این مشخصات به طور كامل درج نشده، به این دلیل است كه كتاب از نزدیك مورد بررسى نگارنده قرار نگرفته است.
اگر مشخصات هر یك از كتابهاى یاد شده از منبعى نقل شده باشد، نام كتاب ماءخذ در ذیل آن ذكر شده است

الف) كتابهاى چاپى عربى

۱. الامام الرابع الامام على بن الحسین زین العابدین
گروه نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۷۰، رقعى، ۴۰ص.

۲. الامام الرابع زین العابدین على بن الحسین
شیخ محمد حسن قبیسى عاملى، بیروت، ۱۴۰۳ق۱۹۸۳/م، وزیرى، ۱۲۷ص.
الحلقات الذهبیه ـ ۱۷.

۳. الامام زین العابدین
سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (۱۳۱۶ـ ۱۳۹۱ق)، نجف، مكتبة الحیدریه،۱۳۷۴ق،وزیرى، ۴۳۶ص ( این كتاب دو بار به فارسى ترجمه شده است).

۴. الامام زین العابدین
گروه نویسندگان، چاپ سوم، تهران، مؤسسة البلاغ، ۱۳۷۱، جیبى، ۹۳ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

۵. الامام زین العابدین
گروه نویسندگان، قم، مؤسسة الامام الحسین ، ۱۳۷۱ش ۱۴۱۳/ق، رقعى، ۲۶ص.

۶. الامام زین العابدین
اسحق شاكر العشى، بیروت، دارالبلاغه، ۱۴۱۲ق.

۷. الامام زین العابدین
[میرابوالفتح دعوتى]، چاپ سوم، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ق۱۹۹۰/م، وزیرى، ۲۶ص (مصوّر، ویژه نوجوانان).

۸. الامام زین العابدین على بن الحسین
احمد فهمى محمد، قاهره، بى نا، بى تا، وزیرى، ۱۶۰ص.
اهل البیت فى المكتبة العربیه، ص۲۰۷.

۹. الامام زین العابدین عنقود مرصع
سلیمان كتانى (این كتاب در مسابقه تألیف از سوى مؤسسه آل البیت{به مقام سوم دست یافت و به زودى به چاپ مى رسد).
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۱۰. الامام السجاد
حسین باقر، بغداد، مطبعة الحوادث، ۱۹۷۹م، رقعى، ۱۹۶ص.

۱۱. الامام السجاد
گروه نویسندگان، بیروت، دارالزهراء، ۱۴۱۲ق (از سرى حیاة الرسول و اهل بیته المجاهدین).

۱۲. الامام السجاد: دراسة تحلیلیه
كریم جبر الحسن، مراجعه و تقدیم: سید جعفر مرتضى عاملى، بیروت، مؤسسة البلاغ، ۱۹۸۹م.

۱۳. الامام السجاد قدوة و اسوة
سید محمد تقى مدرّسى، تهران، رابطة الاخوة الاسلامیه، ۱۴۰۴ق، رقعى، ۹۶ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

۱۴. الامام على بن الحسین
على محمدعلى دخیل، چاپ دوم، بیروت، دارالتراث الاسلامى، ۱۳۹۴ق۱۹۷۴/م، رقعى، ۱۰۳ص.

۱۵. الامام على بن الحسین
سید مهدى آیت اللهى، ترجمه كمال السید، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۴، وزیرى، ۲۸ص (مصور، ویژه نوجوانان).

۱۶. الامام على بن الحسین زین العابدین
سعید تقى شمس الدین، قم، انتشارات مدین، ۱۴۱۶ق، رقعى، ۸۰ص.

۱۷. الامام على بن الحسین السجاد
سید عبدالودود امین، مراجعه و تقدیم: شیخ عفیف نابلسى، كویت، دارالتوجیه الاسلامى، ۱۴۰۰ق، رقعى، ۱۱۷ص (از سرى الائمة الاثنا عشر، بطولة و جهاد).

۱۸. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ج۴۶)
علامه مولى محمد باقر مجلسى اصفهانى (۱۰۳۷ـ ۱۱۱۰ق)، چاپ دوم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ۱۴۰۳ق۱۹۸۳/م، وزیرى، ۲۰۹ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

۱۹. بلاغة الامام على بن الحسین
جعفر عباس حایرى، تقریظ: علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوى، چاپ سوم، قم، مكتبة الثقلین، بى تا، رقعى، ۲۹۰ص (این كتاب شامل خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار امام سجاد بوده و به فارسى ترجمه شده است).

۲۰. جهاد الامام السجاد زین العابدین
سید محمد رضا حسینى جلالى
قم، بى نا، ۱۴۱۳ق۱۳۷۲/ ش، وزیرى، ۳۳۶ص (این كتاب در مسابقه تألیف پیرامون امام سجاد رتبه نخست را به دست آورد).

۲۱. الجهاد الصامت فى تحلیل موقف الامام على بن الحسین فى الصحیفة السجادیه
سید محمد صادق صدر، بغداد.

۲۲. ترجمة الامام السجاد (من تاریخ مدینة دمشق)
ابن عساكر ابوالقاسم على بن حسن دمشقى (۴۹۹ـ ۵۷۱ق)، تحقیق: محمد باقر محمودى، قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه، ۱۳۷۲ش۱۴۱۴/ق، رحلى، ۱۲۰ص.

۲۳. حیاة الامام زین العابدین (دراسة و تحلیل)
باقر شریف قرشى، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۹ق ۱۹۸۸/ م، وزیرى، ۲ج، ۲۶۲«۴۲۳ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

۲۴. حیاة الامام على بن الحسین و تراجم اصحابه
شیخ كاظم بن جواد ساعدى، نجف، مطبعة الغرى، ۱۳۷۵ق ۱۹۵۵/م، رقعى، ۴۴۰ص.

۲۵. الحیاة السیاسیة للامام السجاد
شیخ نورى حاتم، بیروت، مؤسسة المرتضى العالمیه، ۱۴۱۴ق۱۹۹۴/م، وزیرى، ۱۸۵ص.

۲۶. دراسات عن الامامین: على زین العابدین و على الرضا
محمدعلى اسبر، بیروت، دارالاصاله، ۱۴۱۱ق۱۹۹۱/ م.

۲۷. الدروع الداودیة فى معاجز العترة الاحمدیه (ج۱)
احوال الامام السجاد
ملا داود كعبى
تقریظ: علامه شیخ محمد حسین كاشف الغطاء (۱۲۹۳ـ ۱۳۷۱ق)، نجف، مطبعة الحیدریه، ۱۳۷۱ق، رقعى، ۱۱۳ص.

۲۸. ذكرى وفاة الامام على بن الحسین زین العابدین
گـروهـى از نویسنـدگان كربـلا، مطبعة الغرى، ۱۳۸۶ق، رقعى، ۳۲ص.

۲۹. زین العابدین
شیخ عبدالحلیم محمود (شیخ جامع الأزهر)، قاهره، دارالاسلام، ۱۹۷۳م، ۱۴۶ص.
مجله تراثنا، ش۱۰، ص۵۰.

۳۰. زین العابدین على بن الحسین
عبدالعزیز سیّد الاهل، چاپ دوم، قاهره، مكتبه وهبه، ۱۹۶۱م، رقعى، ۱۱۰ص (این كتاب، دوبار به فارسى ترجمه شده است).

۳۱. زین العابدین على بن الحسین بن على بن ابى طالب
محمد عبدالرحیم، بیروت، دارالایمان، ۱۹۸۸م، ۹۶ص.

۳۲. السجاد على
حسین شاكرى، قم، نشر الهادى، ۱۴۱۵ق،وزیرى،۳۲۰ص(از موسوعة المصطفى و آله).

۳۳. شرح قصیدة الفرزدق و تخامسیها
سلطان على صابر شوشترى، قم، نشر مدین، ۱۳۷۳، وزیرى، ۲۰۵ص (در این كتاب شش تخمیس قصیده فرزدق ذكر شده است، آنها عبارتند از: تخمیس سید نصراللّه حایرى، سید راضى قزوینى، محمد بن خلفه حلّى، شیخ محمد سماوى، مصطفى جواد بغدادى و شخص مؤلف).

۳۴. الصحیفة السجادیة خصائصها ومضامینها
شلتاغ عبود (این كتاب در مسابقه تألیف، از سوى مؤسسه آل البیت {مقام دوم را احراز كرد و به زودى چاپ مى شود).
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۳۵. عوالم العلوم و المعارف الاحوال من الآیات الاخبار و الاقوال (ج۱۸)
ملا عبداللّه بن نوراللّه بحرانى اصفهانى (ق۱۲هـ)، مقدمه: سید محمد باقر موحد ابطحى، قم، مؤسسة الامام المهدى (عج)، ۱۴۰۷ق ۱۳۶۵/ش، وزیرى، ۳۵۱ص.

۳۶. فى رحاب الامام زین العابدین
نافع خفاجى، بغداد، دارالانوار، ۱۹۷۸م.

۳۷. فى رحاب سیاسة الامام زین العابدین
محمود بغدادى، قم، كنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق۱۳۷۲/ش، وزیرى، ۳۴ص.

۳۸. فى رحاب الصحیفه
عبدالامیرالورد، بغداد، ۱۹۶۶م.

۳۹. فى رحاب الصحیفة السجادیة
سید عباس موسوى، بیروت، دارالمرتضى، ۱۴۱۱ق.

۴۰. فى ظلال الصحیفة السجادیه
شیخ محمد جواد مغنیه (م۱۴۰۰ق)، بیروت، دارالتعارف، ۱۹۷۹م.

۴۱. الكواكب السماویة فى شرح القصیدة الفرزدقیه
علامه شیخ محمد سماوى نجفى (۱۲۹۲ ـ ۱۳۷۰ق)، نجف، مكتبة الحیدریه، ۱۳۶۰ق (وى در این كتاب، قصیده فرزدق در مدح امام سجاد را شرح وتخمیس نموده علاوه بر آن، تخمیسات دیگر این قصیده را نیز آورده است). رقعى، ۲۷۲ص.
الذریعه، ج۴، ص۱۱.

۴۲. المحاورة بین الامام على بن الحسین و بین الحجاج بن یوسف الثقفى
محمود عبداللّه الكاظمى الكتبى.
رك: المطبوع من مؤلفات الكاظمین،ص۶۷.

۴۳. منهاج التحرك عند الامام السجاد
عبدالكریم آل نجف، وزیرى، ۱۲۵ص (در مجله دراسات و بحوث، ش۳ (۱۴۰۲ق) ص۱۴۶ـ ۲۶۹).

۴۴. النظریة السیاسیة لدى الامام زین العابدین
محمود بغدادى، قم، مجمع جهانى اهلبیت، ۱۳۷۴ش۱۴۱۶/ق، وزیرى، ۴۵۰ص.

۴۵. و سلاحه البكاء
كمال السیّد، قم، انتشارات انصاریان، ۱۹۹۶م۱۴۱۷/ق، رقعى، ۱۵۹ص.

۴۶. وفاة الامام السجاد على بن الحسین
شیخ حسین بن على عصفورى بلادى بحرانى (م۱۳۸۷ق)، قم، منشورات الشریف الرضى، ۱۴۱۱ق (چاپ افست)، رقعى، ۵۶ص.

۴۷. ولادة امام زین العابدین
سید محمد حسین طالقانى، نجف، دارالمعارف، ۱۳۸۷ق، رقعى، ۳۱ص.

ب) كتابهاى چاپى فارسى

۱. امام چهارم پاسدار انقلاب خونین كربلا
على اكبر حسنى، قم، انتشارات نـسـل جوان، ۱۳۵۶، جیبى، ۲۱۵ص.

۲. امام زین العابدین
امید امیدوار، قم، انتشارات شفق، ۱۳۵۷، جیبى، ۳۲ص (از سرى سیرى در تاریخ).

۳. امام زین العابدین
سید كاظم ارفع، تهران، مؤسسه فیض كاشانى، ۱۳۷۰، رقعى، ۷۸ص (از سرى سیره عملى اهلبیت ـ ۶).

۴. امام سجاد
الف، كاویانى، قم، دفتر نشر حرّ، ۱۳۵۸، رقعى، ۶۳ص.

۵. امام زین العابدین یادگـار كربلا
عبدالامیر فولادزاده، قم، كانون نشر اندیشه هاى اسلامى، بى تا، وزیرى، ۴۵ص (مصور، ویژه نوجوانان).

۶. امام سجاد جمال نیایشگران
گروه تاریخ اسلام بنیاد پژوهشهاى اسلامى، نگارش: احمد ترابى، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۳۷۳، وزیرى، ۳۲۸ص (بررسى شخصیت معنوى، اجتماعى، علمى، سیاسى و جلوه هایى از زندگانى و درسهاى امام سجاد ).

۷. امام سجاد و داستان حرّه
رضا استادى (در كتاب ده رساله، ص۳۳۵ ـ ۳۵۹) قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۲، وزیرى، ۲۵ص.

۸ . بهترین زندگى در پرتو سخنان امام سجاد
مسعود رضا نورى، چاپ تهران (بى نا، بى تا)، وزیرى، ۷۶ص.

۹. پژوهشى در زندگى امام سجاد
حضرت آیت اللّه خامنه اى (رهبر معظم انقلاب اسلامى)، تهران، دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى، ۱۳۶۱، رقعى، ۸۰ص.

۱۰. پیامى از صحیفه سجادیه
علاء الدین حجازى، تهران، كانون نشر و پژوهشهاى اسلامى، ۱۳۵۸، رقعى، ۸۸ص.

۱۱. پیشواى چهارم حضرت امام سجاد
گروه نویسندگان، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۷۱، رقعى، ۵۴ص (این كتاب به عربى، تركى و اردو ترجمه شده است).

۱۲. تحلیلى از زندگانى امام سجاد
باقر شریف قرشى، ترجمه محمدرضا عطایى، مشهد، كنگره جهانى حضرت رضا، ۱۳۷۲، وزیرى، ۲ج،۴۵۰«۷۶۶ ص.

۱۳. ترجمه جلد ۱۱ بحار الانوار (زندگانى امام سجاد و امام محمد باقر )
علامه مولى محمد باقر مجلسى اصفهانى (۱۰۳۷ـ ۱۱۱۰ق)، ترجمه موسى خسروى، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۶ق، وزیرى، ۲۶۷ص.

۱۴. تعزیه سجّادیه
عبدالجواد خراسانى (جودى) (م۱۳۰۲ق) (در۳۲ صفحه به چاپ رسیده است).
رك: الذریعه، ج۹، ص۲۰۹.

۱۵. چراغ روشن در دنیاى تاریك، یا زندگانى امام سجاد
سید جعفر شهیدى، تهران، انتشارات علمى، ۱۳۴۴، رقعى، ۲۳۲ص.

۱۶. حضرت امام زین العابدین
میرابوالفتح دعوتى، قم، انتشارات شفق، بى تا، وزیرى، ۲۶ص (مصور، ویژه نوجوانان).

۱۷. حضرت امام سجاد
گروه كودكان و نوجوانان بنیاد بعثت، بازنویسى: مهدى رحیمى، چاپ دوم، تهران، بنیاد بعثت ۱۳۷۴، رقعى، ۱۲۰ص (از سرى برگزیدگان ـ۶).

۱۸. حضرت سجاد، على بن الحسین
فضل اللّه كمپانى، تهران، انتشارات خزر، ۱۳۵۷، وزیرى، ۳۳۵ص.

۱۹. حضرت على بن الحسین، زین العابدین
عبدالمنتظر قدوسیان، تهران، ۱۳۵۳، ۳۲ص.

۲۰. خطبه ها، نامه ها و سخنان امام سجاد، على بن الحسین
جعفر حایرى، ترجمه احمد صادقى اردستانى، تهران، انتشارات خزر، ۱۳۵۵، رقعى، ۳۳۵ص.

۲۱. در رهگذر كوفه و شام و خطبه هاى امام سجاد و آثار آن
حسین عمادزاده اصفهانى (۱۳۲۵ـ ۱۴۱۰ق)، تهران.

۲۲. دنیاى ناشناخته نیایش (نگرشى برنیایش امام سجاد )
شهید علیرضا تقدّس، چاپ هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۱، رقعى، ۸۸ص.

۲۳. راه و رسم زندگى از نظر امام سجاد
ترجمه و تنظیم: على گلزاده غفورى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۵۵، رقعى، ۲۲۳ص.

۲۴. رهبر آزادگان، سید ساجدان، على بن الحسین
سید عبدالرزاق موسوى مقرم (۱۳۱۶ـ ۱۳۹۵ق)، ترجمه مرتضى فهیم كرمانى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۴، وزیرى، ۵۲۸ ص.

۲۵. زندگانى امام چهارم، حضرت زین العابدین
حسین عماد زاده اصفهانى (۱۳۲۵ ـ ۱۴۱۰ق)، چاپ سوم، تهران، انتشارات سعدى، وزیرى، ۴۷۷ص.

۲۶. زندگانى امام چهارم، حضرت امام سجاد
نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق، ساده نویسى: دفتر تحقیق و تألیف كتب درسى، چاپ سوم، تهران، سازمان نهضت سواد آموزى، ۱۳۷۵.

۲۷. زندگانى امام زین العابدین
عبدالعزیز سید الاهل، مترجم: حسین وجدانى، چاپ دوم، تهران، انتشارات محمدى، ۱۳۴۲، رقعى، ۱۰۹ص.

۲۸. زندگانى امام زین العابدین
حسین حماسیان (صابر كرمانى)، تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۴۴، رقعى، ۶۴ص (مصوّر، ویژه نوجوانان).

۲۹. زندگانى امام زین العابدین على بن حسین
علامه سید محسن امین عاملى (۱۲۸۲ ـ ۱۳۷۱ق)، ترجمه حسین وجدانى، تهران، انتشارات امیر كبیر، ۱۳۵۳، رقعى، ۱۱۹ص.

۳۰. زندگانى امام زین العابدین
سید عبدالرزاق موسوى مقرم، ترجمه حبیب روحانى، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، ۱۳۷۴، وزیرى، ۶۲۹ص.

۳۰. زندگانى امام سجاد
سید عبدالرزاق موسوى مقرم (۱۳۱۶ـ ۱۳۹۱ق)، ترجمه عزیزاللّه عطاردى قوچانى، تهران.

۳۲. زندگانى با سعادت امام سجاد
مرتضى جوادى، قم، ۱۳۴۵، رقعى، ۳۲۳ص.
فهرست كتابهاى چاپى فارسى، ج۲، ص۲۷۹۲.

۳۳. زندگانى على بن الحسین
سید جعفر شهیدى، چاپ چهارم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۱، وزیرى، ۲۳۰ص.

۳۴. زندگانى على بن الحسین، ملقّب به سجاد
محمد رسول بازرگانى، تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانى، ۱۳۳۲، ۱۱۴ص (پلوكپى).

۳۵. زندگى و سیماى حضرت امام على بن الحسین، زین العابدین
سید محمد تقى مدرسى، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، مؤسسه فرهنگى انصار الحسین ، ۱۳۷۰، وزیرى، ۱۰۸ص.

۳۶. زندگینامه و خطبه امام سجاد در شام
على محمدى، قم، انتشارات قلم، ۱۳۷۱ش۱۴۱۳/ق، جیبى، ۴۸ص.

۳۷. زین العابدین
عبدالعزیز سیّد الاهل، ترجمه حسین فلاح، تهران، شركت كتابهاى جیبى (ماه نو)، بى تا.
فهرست كتابهاى چاپى فارسى، ج۲، ص۲۸۴۴.

۳۸. ستارگان درخشان (ج۶) (سرگذشت امام چهارم، حضرت سجاد و مختار ثقفى)
محمد جواد نجفى، چاپ پنجم، تهران، كتابفروشى اسلامیه، ۱۴۰۱ق، جیبى، ۲۸۸ص.

۳۹. سجّاد
گروه نویسندگان، تهران، مكتب الامام المنتظر.

۴۰. سجادیه زنجانى
سید مجتبى حسینى میرصادقى زنجانى، مشهد، انتشارات اردشیر، ۱۳۷۳، رقعى، ۱۵۵ص.

۴۱. سخنان امام سجاد، على بن الحسین (از سلسله سخنان كوتاه پیشوایان مذهبى)
گرد آورى و ترجمه محمد هادى فقهى، تهران، ۱۳۴۹، جیبى، ۶۸ص.

۴۲. سخنان سجاد
ترجمه و تألیف: ناصرالدین صاحب الزمانى، تهران، انتشارات اخگر، ۱۳۲۶، رقعى، ۲۵ص.

۴۳. سرچشمه هاى نور: امام سجاد
گروه نویسندگان مؤسسة البلاغ، ترجمه واحد تدوین و ترجمه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۶۸، جیبى، ۹۶ص

۴۴. سیره امام سجاد
هیئت تحریریه، اهواز، حوزه علمیه، ۱۳۷۵، رقعى، ۶۴ص (از سرى سرچشمه زندگى).

۴۵. شام غریبان (داستان زندگى امام سجاد )
باز آفریده: رضا شیرازى، تهران، انتشارات پیام آزادى، ۱۳۷۱، رقعى، ۱۱۹ص.

۴۶. شرح زندگانى چهارمین امام شیعیان، على بن الحسین سید الساجدین
على پناه، تهران، انتشارات فروغى، بى تا، رقعى، ۷۷ص.

۴۷. على بن الحسین كیست؟
سید جواد سجادى نجف آبادى، اصفهان، بى نا، ۱۴۰۱ق۱۳۵۹/ش، وزیرى، ۳۳۰ص (۱۸۶ص: زندگانى امام سجاد«۱۵۵ص: اولاد احفاد امام سجاد و فواید متفرقه).

۴۸. فریاد یك رهبرى (زندگانى معصوم ششم)
محمد یوسف حریرى، چاپ دوم، قم، دارالتبلیغ اسلامى، ۱۳۹۷ق، رقعى، ۱۵۷ص.

۴۹. كتاب شناسى امام چهارم
سید جمال حیدرى، شیراز، شب شعر عاشورا، ۱۳۷۶، رقعى، ۲۴ص.

۵۰. معصوم ششم، حضرت امام زین العابدین
سید مهدى آیت اللهى (دادور)، تهران، انتشارات جهان آرا، ۱۳۶۸، وزیرى، ۲۳ص (مصوّر، ویژه نوجوانان) (این كتاب به عربى، اردو، تركى، انگلیسى، فرانسوى و تاجیكى ترجمه شده است).

۵۱. معصوم ششم (على بن الحسین، سید الساجدین )
جواد فاضل (۱۳۳۵ـ ۱۳۸۱ق)، تهران، انتشارات علمى، بى تا، رقعى، ۱۸۰ص «۱۹۵ص (ترجمه فرازهایى از صحیفه مباركه سجادیه).

۵۲. مكتب سجاد
على شریعتى (م۱۳۵۶، تهران، كتابفروشى امّت، ۱۳۵۶، ۶۳ص.

۵۳. مناجاتهاى حضرت سجاد یا سخنان امام زین العابدین
[؟]، تهران، شركت سهامى طبع كتاب، بى تا، رقعى، ۱۱۴ص.

۵۴. نكته هاى اخلاق و عرفان در مناجاتهاى سید ساجدان
محسن غرویان، قم، انتشارات نبوى، ۱۳۷۲، رقعى، ۵۶ص.

۵۵. نگاهى بر زندگى امام سجاد
محمد محمدى اشتهاردى، تهران، نشر مطهر، ۱۳۷۴، رقعى، ۱۴۴ص.

ج) كتابهاى چاپى اردو

۱. امام زین العابدین، على بن الحسین
سید ضیاء الحسن موسوى كنتورى (۱۳۳۸ـ ۱۳۹۸ق)، كراچى، مكتبه و العصر، ۱۳۹۵ق، رقعى، ۱۱۰ص.

۲. حضرت امام زین العابدین
گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق، ترجمه سید احمد على عابدى، فیض آباد، نور اسلام، ۱۴۰۵ق۱۹۸۵/م، رقعى، ۵۳ص.

۳. حضرت امام زین العابدین كى سوانح حیات
گروه نویسندگان، به اهتمام ملك صادق على عرفانى، لاهور، ۱۳۷۹ق۱۹۵۹/م، وزیرى، ۱۷۷ص.

۴. الحیاة العابدیه(فى سوانح الامام السجاد )
مولى غلامعلى بهاونگرى هندى (۱۲۸۳ـ ح۱۳۶۷ق)، هند.
الذریعه، ج۷، ص۱۲۰.

۵. سوانح امام زین العابدین
سید مظهر حسن سهارنپورى هندى (۱۲۶۹ـ ۱۳۵۰ق).
مطلع انوار، ص۶۴۹.

۶. سوانح امام زین العابدین
سید على جعفرى (۱۳۲۹ـ ۱۳۸۵ق)، هند.
مطلع انوار، ص۳۷۷.

۷. سیره على بن الحسین
[؟]، هند.
الذریعه، ج۱۲، ص۲۸۰.

۸. صحیفة العابدین فى حیاة الامام زین العابدین
سید اولاد حیدر بلگرامى، هند.
الذریعه، ج۱۵، ص۲۲؛ نقباء البشر، ج۱، ص۱۸۴.

۹. معصوم ششم (حضرت امام زین العابدین )
سید مهدى آیت اللهى (دادور)، ترجمه گروه مترجمان، قم، انتشارات، انصاریان، ۱۳۷۱، وزیرى، ۲۴ص (مصوّر، ویژه نوجوانان).

۱۰. مناقب اهل البیت (ترجمه قصیده فرزدق در مدح امام سجاد به اردو)
هند.
رك: الذریعه، ج۲۲، ص۳۲۴.

د) كتابهاى خطى عربى

۱. آثار و بركات الامام زین العابدین
سید هاشم ناجى موسوى جزایرى.

۲. آفاق قرآنیة فى فكر الامام زین العابدین
طالب سنجرى.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۳. اخبار على بن الحسین
ابو احمد عبدالعزیز بن یحیى جلّودى ازدى بصرى (م۳۰۲ق).
رجال نجاشى، ج۲، ص۵۶.

۴. اخبار على بن الحسین
حافظ قاضى ابوبكر جعابى: محمد بن عمربن محمد تمیمى بغدادى (۲۸۴ـ ۳۵۵ق)
رجال نجاشى، ج۲، ص۳۲۰.

۵. الادب السیاسى لدى الامام زین العابدین
محمود بغدادى.

۶. ادعیة زین العابدین
سید ابو ابراهیم ناصر بن رضا بن محمد بن عبداللّه علوى حسینى (شاگرد شیخ طوسى (م۴۶۰ق)).
فهرست شیخ منتجب الدین رازى (در بحار الانوار، ج۱۰۲، ص۲۸۸).

۷. الامام زین العابدین فى شعر القدماء والمعاصرین
اسماعیل الخفاف.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۸. الامام السجاد امتداد النبوة فى حركیة الرسالة
نبیل على صالح.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۹. الامام السجاد جهاد و امجاد
حسین الحاج حسن.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۱۰. الامام السجاد قدوة العباد و ارباب السیاسه
ابوصلاح المظفر.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۱۱. الامام على بن الحسین من المهد الى اللحد
عدى محمد احمد.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۱۲. امامة على بن الحسین دراسة وتحلیل
محمد محمود كلوت.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۱۳. الامثال و الحكم المستخرجة من كلمات الامام زین العابدین
شیخ محمد غروى.

۱۴. البدیعیة النونیة و شرحها (فى مدح الامام السجاد زین العابدین )
[؟].
الذریعه، ج۳، ص۷۴.

۱۵. ترجمه عوالم (بخش زندگى امام سجاد )
نوشته ملا عبداللّه بحرانى اصفهانى (ق۱۲هـ)، ترجمه سید احمد حسینى اردكانى (۱۱۷۵ ـ بعد ۱۲۴۲ق).

۱۶. تفسیر القرآن عند الامام السجاد
شیخ محمود بغدادى (این كتاب آماده چاپ است).

۱۷. حیاة الامام زین العابدین
شیخ یاسین محمد عمار.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۱۸. حیاة الامام السجاد
سید محمد حسینى شیرازى.
العراق بین الماضى و الحاضر والمستقبل، ص۶۲۹.

۱۹. دعوات زین العابدین
سید ابوالقاسم زید بن اسحق جعفرى (از شاگردان شیخ حسن حسكابن حسین بن بابویه قمى).
فهرست شیخ منتجب الدین (در بحار الانوار، ج۱۰۲، ص۲۳۳).

۲۰. دیوان الامام السجاد
سید مجیب الرفیعى.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۲۱. دیوان شعر الامام زین العابدین
محمود بغدادى

۲۲. كتاب زهد على بن الحسین
شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى رازى (ح۳۰۶ ـ ۳۸۱ق).
رجال نجاشى، ج۲، ص۳۱۴.

۲۳. سفن النجاة (ج۶)
شیخ غلامحسن نجفى نجف آبادى (م۱۳۴۹ق) (وى براى هر یك از ائمه اطهار، كتابى جداگانه نگاشته است).
الذریعه، ج۱۲، ص۱۹۲؛ نقباء البشر، ج۴، ص۶۲۳.

۲۴. ضفة النور (او حیاة الامام السجاد )
عبدالمجید فرج اللّه.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۲۵. عبرات المحبین عن الامام زین العابدین
على سعید.
رك: الرصد الثقافى، ص۶۱.

۲۶. فقه الامام زین العابدین
شیخ محمود بغدادى.

۲۷. فى رحاب امیر العابدین و زین الساجدین
عارف ثامر.
الرصد الثقافى، ص۶۱.

۲۸. قرائة فى حیاة الامام السجاد
نورى نعمة البطاط.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۲۹. كلمة الامام السجاد
شهید سید حسن حسینى شیرازى، (۱۳۵۴ـ ۱۴۰۰ق).
العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل، ص۶۷۷.

۳۰. لجج الحقایق فى تواریخ الحجج على الخلایق (ج۶)
حاج ملاّ احمد یزدى مشهدى (م ح۱۳۱۰ق).
الذریعه، ج۱۸، ص۲۹۶؛ نقباء البشر، ج۱، ص۹۶.

۳۱. مسند الامام السجاد
شیخ عزیزاللّه عطاردى (این كتاب به زودى به چاپ مى رسد).

۳۲. مسند الامام على بن الحسین
مهدى انصارى قمى.

۳۳. مكاتیب الامام السجاد
شیخ على احمدى میانجى.

۳۴. ذكر من روى عن على بن الحسین
شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن على بن … بابویه قمى (ح۳۰۶ ـ ۳۸۱ق).
رجال نجاشى، ج۲، ص۳۱۴.

۳۵. كتاب (من روى عن على بن الحسین )
حافظ بن عقده زیدى جارودى، ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید ـ ثقه عظیم جلیل القدر (۲۴۹ ـ ۳۳۳ق).
رجال نجاشى، ج۱، ص۲۴۰.

۳۶. منهج تفسیر القرآن لدى الامام زین العابدین
محمود بغدادى.

۳۷. وصى الرسول الرابع الامام على بن الحسین السجاد عصره و حیاته.
شیخ احمد على رجب.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

۳۸.و مضات من حیاة الامام زین العابدین
محمد الحاجى.
الرصد الثقافى، ص۶۱.

۳۹. هیبة الحق (لمحة عن حیاة الامام السجاد)
عبدالزهرة الركابى.
الرصد الثقافى، ص۶۰.

هـ) كتابهاى فارسى (خطى)

۱. امام سجاد
جواد محدّثى.

۲. ترجمه (عوالم العلوم): كتاب زندگى امام سجاد
ملا عبداللّه بحرانى اصفهانى، ترجمه سید احمد بن محمد حسینى اردكانى (۱۱۷۵ ـ بعد ۱۲۴۲ق).

۳. سیره سیاسى امام سجّاد(ع)
سیّداحمد خاتمى (آماده چاپ).

۴. شروح صحیفه سجّادیه
ناصر باقرى بیدهندى (آماده چاپ).

كتابنامه ائمه اطهار (ع)
ناصر الدین انصارى قمى