توضیحی در مورد عدل خداوند - صفحه 1

درآمد

عدل، يكى از صفات فعل خداوند متعال است كه در مباحث اعتقادى ، جايگاه ويژه اى دارد . اهمّيت اين صفت خداوند ، تا آن جاست كه پيروان اهل بيت عليهم السلام از آن به عنوان يكى از اصول پنجگانه اعتقادى اسلام ، ياد مى كنند . ۱

نخستين پرسش

پيش از طرح مباحث مربوط به «عدل خداوند» ، نخستين پرسش در اين باره اين است كه : چرا در قرآن ، اين صفت به خدا نسبت داده نشده ۲ و به جاى توصيف خداوند متعال به «عدل»، چهل و يك بار ، صفت «ظلم» از او نفى گرديده است ؟ به سخن ديگر، چرا قرآن كريم براى بيان «عدل خداوند» نمى گويد : خدا عادل است ؛ بلكه مى گويد : خدا «ظالم نيست»؟
در پاسخ اين سؤال مى توان گفت : از آن جا كه گرفتارى ها و ناگوارى هايى كه در جهان ، گريبانگير انسان ها مى شوند براى بسيارى از مردم ، شبهه «ظلم» را

1.ر . ك : ص۹۷ (پژوهشى درباره قرار گرفتن «عدل خداوند» در شمار اصول دين) .

2.در قرآن ، تنها يك بار ، «كلمه خدا» ـ كه فعل اوست ـ ، به «عدل» توصيف شده است : «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِ ؛ و كلمه پروردگارت به راستى و داد ، سرانجام گرفته است و هيچ تغييردهنده اى براى كلمات او نيست» (انعام: آيه ۱۱۵) .

صفحه از 16