پژوهشى درباره معناى «دانش» - صفحه 1

پژوهشى درباره معناى «دانش»

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَـبِ. ۱

بگو آيا دانايان و نادانان با هم برابرند ؟ تنها خردمندان متذكّر مى شوند» .

هيچ مكتبى مانند اسلام براى دانش و معرفت و آگاهى ارزش قائل نيست و هيچ دينى مانند اسلام ، مردم را از خطر جهل بر حذر نداشته است . از نظر اسلام ، علم (دانش) ، اساس همه ارزش ها و جهل (نادانى و ناآگاهى)، ريشه همه معايب و مفاسد فردى و اجتماعى است . ۲ همچنين از نظر اسلام ، انسان در هر حركتى نياز به شناخت و آگاهى دارد ۳ و عقايد ، اخلاق و اعمال انسان بايد مبناى علمى داشته باشد . ۴
آنچه در مقدّمه طرح ديدگاه هاى اسلام درباره دانش و معرفت بيش از هر چيز اهمّيت دارد ، اين است كه :
اسلام براى كدام رشته از دانش ها، اهمّيت و ارزش قائل است؟

1.زمر : آيه ۹ .

2.ر . ك : ص ۲۷۵ (بنياد هر نيكى).

3.ر . ك : ص ۳۱۱ ح ۱۴۳۱ .

4.«وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء: آيه ۳۶).

صفحه از 13