سخنى درباره قضا و قدر و رابطه آن با عدل خداوند - صفحه 1

سخنى درباره قضا و قدر و رابطه آن با عدل خداوند

مسئله قضا و قدر ـ كه گاه از آن به «سرنوشت» و «قسمت» نيز ياد مى شود ـ يكى از مسائل مهمّ كلامى و فلسفى است . اين مسئله ، در معارف قرآن و احاديث اهل بيت عليهم السلامنيز از اهمّيت و جايگاه والايى برخوردار است ، چنان كه بر پايه حديثى از امام صادق عليه السلام ، يكى از ويژگى هاى قرآن ، اين است كه علم «قضا و قدر» و معارف مربوط به اين مسئله مهم را ارائه نموده و كسى كه از اين علمِ قرآنى، آگاه نباشد ، در حقيقت ، نه عالِم به قرآن است و نه اهل آن! ۱
اطلاعاتى كه به بركت قرآن و احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام در ارتباط با قضا و قدر مى توان به دست آورد ، عبارت اند از : معناى قضا و قدر ، ويژگى ها و اقسام قضا و قدر ، نقش بَدا در قضا و قدر، نقش قضا و قدر در آفرينش، نقش قضا و قدر در گرفتارى ها و ناگوارى ها ، نقش قضا و قدر در افعال انسان ، نقش قضا و قدر در سعادت و شقاوت ، و نقش انسان در قضا و قدر .
اين مطالب ، چنان با تار و پود معارف قرآنى پيوند خورده اند كه بدون آنها فهم درست اين كتاب آسمانى ، ممكن نيست. نيز شناخت صحيح آنها ، زمينه ساز

1.ر . ك : ص ۱۵۷ ح ۵۷۷۰ .

صفحه از 11