پوشیدن لباس زبر در نماز

پوشیدن لباس زبر در نماز

برخى روايتها، پوشيدن لباس زبر و غير لطيف را در نماز مستحب دانسته اند.

برخى روايتها، پوشيدن لباس زبر و غير لطيف را در نماز مستحب دانسته اند. از اين رو علامه مجلسى (ره) در بحارالانوار چند وجه جمع بيان كرده است كه خلاصه آن ها را مى آوريم. از آن جمله، اختصاص دادن اخبار پوشيدن لباس زبر به نمازهايى است كه براى حاجتى مهم و يا دور كردن مصيبت و غمى بزرگ خوانده مى شود، يا هر جا كه مناسب نهايت فروتنى است. يا اينكه لباس خشن مخصوص به نمازهاى در خلوت باشد و زينت براى نمازهايى كه با حضور مردم خوانده مى شود. همانگونه كه از مضمون برخى روايات، به دست مى آيد و نيز محتمل است اخبار لباس خشن را بر تقيه حمل كنيم، چون چنين امرى بين بدعتگذاران آن روزگار رايج بوده و پوشيدن لباس فاخر را بر امامان ما خرده مى گرفته اند.

نتيجه سخن اينكه پوشيدن لباس فاخر در همه نمازها بهتر است، جز آنجا كه روايتى تصريح به استحباب غير آن دارد، چون ظاهر آيه و عموم احاديث چنين است.