بحثى درباره نقش خودشناسى در خداشناسى - صفحه 3

سودمندترينِ شناخت ها ، خودشناسى است .
و از امام باقر روايت شده :
لا مَعرِفَةَ كَمَعرِفَتِكَ بِنَفسِكَ . 1
هيچ شناختى مانند اين نيست كه خود را بشناسى .

2 . زيان هاى جهل به خود

دسته دوم ، احاديثى اند كه به بيان زيان هاى نشناختن خود پرداخته اند . در اين احاديث ، تأكيد شده است كه انسان تا خود را نشناسد ، نمى تواند جهان بينى درستى داشته باشد و راه رستگارى و نجات را در زندگى بيابد . بخشى از سخنان امام على عليه السلام در اين باره ، چنين است :
مَن جَهِلَ نَفسَهُ كانَ بِغَيرِ نَفسِهِ أجهَلَ .۲
آن كه خود را نشناسد ، به غير خود ، نادان تر است .كَيفَ يَعرِفُ غَيرَهُ مَن يَجهَلُ نَفسَهُ ؟!۳
آن كه خود را نشناخته است ، چگونه ديگرى را بشناسد ؟!لا تَجهَل نَفسَكَ فَإِنَّ الجاهِلَ مَعرِفَةِ نَفسِهِ جاهِلٌ بِكُلِّ شَى ءٍ .۴
از خود ، بى خبر مباش كه بى خبر از خود ، از همه چيز بى خبر است .
مَن لَم يَعرِف نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَبيلِ النَّجاةِ ، و خَبَطَ فِى الضَّلالِ وَ الجَهالاتِ .۵
كسى كه خود را نشناسد ، از راه رهايى دور مى افتد و در گم راهى و نادانى فرو مى غلتد .

1.ر . ك : تحف العقول : ص ۲۸۶ ، بحار الأنوار :ج۷۸ ص۱۶۵ ح۱ .

2.ر . ك : غرر الحكم : ج ۵ ص ۳۳۴ ح ۸۶۲۴ .

3.ر . ك : عيون الحكم و المواعظ : ص۳۸۳ ح۶۴۶۷ .

4.ر . ك : غرر الحكم : ج ۶ ص ۳۰۴ ح ۱۰۳۳۷ ، عيون الحكم و المواعظ : ص۵۲۴ ح۹۵۴۷ .

5.ر . ك : غرر الحكم : ج ۵ ص ۴۲۶ ح ۹۰۳۴ .

صفحه از 12