رويكردهاى پژوهشى در مهدويّت‏ نگارى - صفحه 1

4

رويكردهاى پژوهشى در مهدويّت‏نگارى ۱

پيش از تبيين رويكردهاى پژوهشى در باره كتاب‏هايى كه تاكنون در باره امام مهدى عليه السلام نگارش يافته، اشاره به چند نكته ضرورى است:
1 . مسئله مهدويّت از آن رو كه در سخنان پيامبر و سپس امامان شيعه به فراوانى مطرح شده، و نيز از آن رو كه فرجام تاريخ از دغدغه‏هاى جدى و هميشگى بشر بوده و هست، و نيز به دليل فوق طبيعى بودنِ برخى از مسائل مهدويّت، از قرون نخستين كانون توجّه مسلمانان بوده و در دوره‏هاى مختلف تاريخ اسلام آثار فراوانى در اين باب نگاشته شده است.
2 . آثار نگارش‏يافته در موضوع مهدويّت، گاهى داراى عناوين صريح و مستقيمى چون المهدى، الغيبة، صاحب الزمان بوده، و گاهى هم ذيل عناوين ضمنى و مرتبط، مانند الفتن و الملاحم، الرجعة، اَشراط الساعة، دجّال و آخر الزمان، به مسئله مهدويّت پرداخته‏اند.
3 . برخى نويسندگان در كتاب‏هايى مستقلاً به موضوع مهدويّت پرداخته‏اند و تمام كارشان را به اين موضوع اختصاص داده‏اند؛ امّا در كتاب‏هاى بسيار تنها بخشى از اثر به اين موضوع اختصاص دارد. در ميان نوشته‏هاى كهن، بويژه منابع حديثى

1.به قلم پژوهشگر ارجمند ، حجة الاسلام و المسلمين مهدى مهريزى .

صفحه از 25