تبلیغ - صفحه 1

درآمد

تبليغ ، در لغت

واژه «تبليغ» ، از ريشه «بلوغ» و «بَلاغ» ۱ به معناى رساندن كاملِ پيام ، خبر ، انديشه و سخن به ديگرى است و «مبلّغ» ،كسى است كه با همه توان ، تلاش مى كند تا موادّ تبليغى همراه خود را به مقصد نهايى ـ كه انديشه و دل مخاطب است ـ ، برساند .
در قرآن كريم ، واژه «تبليغ» و مشتقّات آن ، 28 بار به كار رفته اند . ۲ عناوين ديگرى مانند : هدايت ، دعوت ، موعظه ، تبشير ، تخويف ، اِنذار ، امر به معروف و نهى از منكر نيز با عنوان تبليغ ، ارتباطى نزديك دارند؛ امّا هيچ يك ، از بار فرهنگى واژه «تبليغ» در انتقال پيام ها برخوردار نيستند .
از منظر قرآن و احاديث ، رساندن پيام هاى سازنده خداوند مهربان به انديشه و دل مردم ، مهم ترين وظيفه انبياى الهى و ادامه دهندگان راه آنان است . به انجام

1.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۶ .

2.البلوغ والبلاغ ، الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى ؛ مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الاُمور المقدّرة . و ربما يعبّر به عن المشارفة إليه و إن لم ينته إليه (مفردات ألفاظ القرآن : ص ۱۴۴ مادّه «بلغ») .

صفحه از 7