اهمیت نیت از دیدگاه قرآن و حدیث در بعد اخلاقی

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
سال دفاع : 1371

چکیده :

(۱۶)
اهمیت نیت از دیدگاه قرآن و حدیث در بعد اخلاقی

کاشى طرقى، محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمدباقر
۱۳۷۱

برابر آیات کریمۀ قرآن و روایات گرانقدر معصومین (ع) اعمال آدمى به سبب خلوص ‏نیت اهمیت‏ پیدا مى‏ کند و استحقاق پاداش مى‏ یابد. در این پایان‏ نامه‏ با عنایت به این اصل مهم، نیت مورد بررسى قرار گرفته ‏است. مباحث این رساله عبارتند از: ارتباط اندیشه‏ و عمل، نظریات اخلاقى اندیشمندان مغرب زمین و طرفداران آن‌ها در این زمینه و اهمیت نیت در شریعت‏ مبین اسلام.

کلیدواژگان :