تاريخ : یکشنبه 1394/3/17
کد خبر: 43212
کتاب مدارك فقه أهل السنة، اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی

کتاب مدارك فقه أهل السنة، اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی

کتاب «مدارك فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة» تألیف حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدکاظم طباطبايی به عنوان اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب کتاب مدارك فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة تألیفحجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدکاظم طباطبايیبه عنوان اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی انتخاب گردید.

خاطرنشان می شود آثار دریافت شده از مراکز علمی و پِژوهشی  ارائه شده به دبیرخانه همایش ۹۰۰  اثر بوده است .که از بین آنها ۱۷۰ اثر ( پایان نامه و کتاب ) تقریبی شناخته شد و بعد از ۲ مرحله ارزیابی  ۱۱ اثر برگزیده شده اند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :