دلايل غير نقلى بر ضرورت وجود امام مهدى عليه السلام - صفحه 1

11

دلايل غير نقلى بر ضرورت وجود امام مهدى عليه السلام ۱

افزون بر دلايل نقلى، كه در متن دانش‏نامه امام مهدى عليه السلام به تفصيل خواهد آمد، برخى محققان به دلايل غير نقلى نيز استناد كرده‏اند. اين دلايل شامل ادله فلسفى، كلامى، عرفانى، و تجربى - عقلى، مانند براهين لطف، فطرت، علت غايى، واسطه در فيض، امكان اشرف، عنايت، عدم تبعيض در فيض، استقراء تام، لزوم عقل بالفعل، حساب تراكم احتمالات، مظهر جامع، تجلى اعظم، و تقابل قطبين است كه در ادامه به اختصار آنها را بيان خواهيم كرد.۲
نكته مهم در باره اين دلايل آن است كه گذشته از اشكالاتى كه در برخى مقدمات اين براهين وجود دارد، هيچ يك از اين براهين براى اثبات «مهدويّت شخصى»، كه مدّعاى عالمان شيعه است، به كار نمى‏آيد. اكنون يك يك به بررسى اين ادلّه مى‏پردازيم.

1 . برهان فطرت‏

گاهى منظور از فطرت، فطرت گرايشى، و گاهى فطرت معرفتى است. در اين جا

1.به قلم پژوهشگر ارجمند ، حجة الاسلام و المسلمين رضا برنجكار .

2.ر.ك: وجود امام مهدى عليه السلام در پرتو عقل، على‏اصغر رضوانى، خط امان در ولايت صاحب الزمان، امامى كاشانى.

صفحه از 9