ناصر و نصیر

ناصر و نصیر

از صفات خداوند

واژه شناسى «ناصر» و «نصير»

صفت «ناصر (يارى رسان) » ، اسم فاعل است و صفت «نصير (ياور)» ، صيغه «فعيل» به معناى «فاعل»، و هر دو ، از ريشه «نصر» گرفته شده اند كه بر انجام دادن خير و خير خواهى ، دلالت مى كند. عبارت «نصرتُه على عدوّه» يعنى: او را بر ضدّ دشمنش كمك و تقويت كردم و «نَصَر اللّه المسلمين» يعنى: خدا به مسلمانان [ در برابر دشمنشان ] پيروزى داد.

ناصر و نصير ، در قرآن و حديث

در قرآن كريم ، برگرفته ها از ريشه «نصر» ، در حدود ۵۴ بار به خداى سبحان نسبت داده شده است و صفت «ناصر» ، يك بار در اين سخن خداى متعال:  «هُوَ خَيْرُ النَّـصِرِينَ؛ او بهترينِ يارى رسان هاست»  ، و صفت «نصير» دو بار به صورت  «نِعْمَ النَّصِيرُ ؛ نيكو ياورى است»  و دو بار به صورت  «كَفَى بِالِلَّهِ نَصِيرًا ؛ خدا، براى ياورى ، بسنده است»  و نُه بار با مضمون اين سخن خدا:  «مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَ لاَنَصِيرٍ ؛ براى شما جز خدا ، سرپرست و ياورى نيست»  ، و دو بار با مضمون اين سخن خدا :  «وَ اجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَـنًا نَّصِيرًا ؛ و براى من از نزد خويش ، بُرهانى يارى رسان قرار بده»  به كار رفته است.

در آيات قرآن آمده است كه خدا ، نيكو ياور و بهترينِ يارى رسان هاست ؛ بلكه يارى كردن ، در خداى سبحان ، منحصر شده است، همان طور كه در اين سخن خدا آمده است:  «ويارى، جز از سوى خداى شكست ناپذير فرزانه نيست»  .

دليل اين مطلب ، آن است كه همه خيرات جهان ، از سوى خداست و معناى اصلى «نَصْر» هم ، به جا آوردن خير است. البتّه بايد توجّه داشت كه يارى الهى ، دو نوع است : يكى يارى عام كه همه موجودات جهان را فرا مى گيرد ، و ديگرى يارى خاص كه ويژه مؤمنان و كسانى است كه اهل فرمان بردارى از خدا هستند و دين خدا را يارى مى كنند. خداى سبحان مى فرمايد:  «اگر خدا را يارى كنيد ، او [نيز ]شما را يارى مى كند و قدم هايتان را استوار مى گرداند»  .