خوشرفتاری با دیگران

امام حسن عليه السلام :

رَأسُ العَقلِ مُعاشَرَةُ النّاسِ بِالجَميلِ؛

خوشرفتاری با مردم رأس خرد است.

خردگرايي در قرآن و حديث، ص242

خوشرفتاری با دیگران
  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث
  • شماره تماس: ۰۲۵-۳۷۱۷۶۳۱۰
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت