کور خود، بینای مردم

امام على عليه السلام :

أعقَلُ النّاسِ مَن كانَ بِعَيبِهِ بَصيرا ، وعَن عَيبِ غَيرِهِ ضَريرا؛

عاقل ترین مردم، كسى است كه نسبت به عیب خود بینا و نسبت به عیب دیگران کور باشد.

منتخب میزان الحکمه .ح 4711

کور خود، بینای مردم
  • دریافت
  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث
  • استفاده تجاری ممنوع است