پـل دنیـا

حضرت عيسى عليه السلام :

الدُّنيا قَنطَرَةٌ ، فَاعبُروها ولا تَعمُروها؛

دنيا، پُل است؛ از آن بگذريد و آبادش مسازيد.

دنيا و آخرت از نگاه قرآن و حديث، ج1، ص62

پـل دنیـا
  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث
  • شماره تماس: ۰۲۵-۳۷۱۷۶۳۱۰
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت