سخن علّامه امینی در باره ولایت عهدی یزید - صفحه 1

سخن علّامه امينى در باره ولايت عهدىِ يزيد ۱

يكى از تبهكارى ها و جنايات معاويه ، بيعت گرفتن براى يزيد ، بر خلاف خواست اهل حل و عقد (يعنى صاحب نظران جامعه اسلامى) است كه با دهن كجى به مهاجران و انصار و على رغم مخالفت برجسته ترين اصحاب ، اين كار را در زير سايه ايجاد ترس ، و نيز دادن وعده به شهوت پرستان و مال پرستان ، انجام داد .
معاويه ، از همان روز كه به سلطنت نشست و بساط استبدادى قهرآميز و ننگين را گسترد ، در اين انديشه بود كه پسرش را ولىِّ عهد خويش سازد و برايش بيعت بگيرد و حكومت اُمَوى را موروثى و پايدار گرداند . او هفت سال تمام ، زمينه اين كار را فراهم مى كرد . به نزديكانش اِنعام مى نمود و بيگانگان را خويشاوند و مقرّب خود مى ساخت . ۲ گاه نيّت خويش را پنهان مى كرد و زمانى ، بر ملا مى نمود و پيوسته ، راه آن را هموار مى ساخت و سختى هايش را آسان مى نمود .
چون زياد ـ كه مخالف ولايت عهدى يزيد بود ـ ، به سال 53 هجرى در گذشت ، معاويه پيمانى را به نام زياد ، جعل كرد و براى مردم خواند كه در آن آمده بود : حكومت پس از معاويه ، از آنِ يزيد باشد . او با اين كار ـ چنان كه مدائنى گفته ـ ، مى خواست راه بيعت گرفتن براى يزيد را هموار نمايد . ۳

1.اين مقاله ، برگرفته از الغدير (ج ۱۰ ص ۲۲۷ ـ ۲۵۶) و ترجمه كلام علّامه عبد الحسين امينى ، از استاد جلال الدين فارسى است ، با اندكى اصلاح و تغيير .

2.العقد الفريد : ج ۳ ص ۳۵۷ .

3.العقد الفريد : ج ۳ ص ۳۵۷ ، تاريخ الطبرى : ج ۵ ص ۳۰۳ .

صفحه از 58