دوست واقعی

امام على عليه ‏السلام :

لا يَكونُ الصَّديقُ صَديقا حَتّى يَحفَظَ أخاهُ في ثَلاثٍ: في نَكبَتِهِ، وغَيبَتِهِ، ووَفاتِهِ؛

دوست، دوست واقعی نخواهد بود، مگر آن كه از دوستش در سه حال مراقبت کند: در سختی‌‏اش ، در غيبت او و پس از مرگش.

دوستي در قرآن و حديث، ص194

دوست واقعی
  • دریافت

  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث