نقد محتوايي حديث - صفحه 25

نقد محتوايى حديث ۱

جعفر سبحانى

بسم اللّه الرحمن الرحيم.
وَأنْزلْنا إلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ.۲

جايگاه حديث

حديث, مانند قرآن مجيد, محترم است. هر دو وحى اند, با اين تفاوت كه قرآن, (بلفظه و معناه) وحى است; امّا حديث, (بمضمونه دونَ لفظه) وحى است. آنچه كه رسول اكرم درباره دين بفرمايد و مربوط به دين باشد, حتماً وحى الهى است و دليل آن, آيات قرآن

1.اين مقاله, متن سخنرانى آية الله جعفر سبحانى است كه در سومين نشست حديث پژوهى به تاريخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۷۷ در مدرسه عالى دارالشفا(قم) ايراد شده است.پاسخ هاى استاد به پرسش هاى محقّقان حاضر در ميزگرد(حجج اسلام: سيدحسن اسلامى, رضا مختارى و عبدالهادى مسعودى) نيز در پى مى آيد.

2.نحل آيه ۴۴

صفحه از 39