نکوهش غیبت‌کردن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

مَنِ اغتابَ مُسلما أو مُسـلِمَةً لَم يَقبَلِ اللّهُ تعالى صلاتَهُ و لا صِيامَهُ أربَعينَ يَوما و لَيلةً، إلاّ أن يَغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ.

هر كه از مردى مسلمان يا زنى مسلمان غيبت كند، خداوند متعال تا چهل شبانه روز، نه نماز او را مى پذيرد و نه روزه اش را، مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد.

میزان الحکمة، ج6، ص298

نکوهش غیبت‌کردن
  • دریافت

  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث