خطر خودپسندی

امام على عليه السلام :

سَيِّئَةٌ تَسوؤكَ خَيرٌ عِندَ اللّهِ مِن حَسَنَةٍ تُعجِبُكَ؛

گناهی که اندوهگین‌ات کند، نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خودپسندی گرفتارت کند.

میزان الحکمه، ج7، ص51

خطر خودپسندی
  • دریافت

  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث