عنوان مجله : تفسیر اهل بیت علیهم السلام
دوره انتشار : نیم سال نامه
مدير مسئول : عبد الهادی مسعودی
وابسته به : مؤسسه دارالحدیث
صاحب امتياز : پژوهشگاه قرآن و حدیث
مدير اجرايى : سید مرتضی طبایی
هیئت تحریریه : محمّد محمّدی ری‌شهری (رئیس دانشگاه قرآن و حدیث) عبدالهادی مسعودی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) علی راد (استادیار دانشگاه تهران) سیّد محمّدکاظم طباطبایی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) علی‌اکبر بابایی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) علی‌رضا قائمی‌نیا (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) محمّدعلی مهدوی‌راد (دانشیار دانشگاه تهران) فتح‌اللّه نجارزادگان (استاد دانشگاه تهران)
پست الکترونیک : Exegesis@hadith.net
آدرس اینترنتی : http://exegesis.riqh.ac.ir/
امتیاز : علمی تخصصی

تفسیر اهل بیت علیهم السلام

نیم سال ‌نامه علمي-تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام

با هدف شناساندن نظریه تفسیری اهل بیت(ع) و تبیین مبانی و تراث تفسیر امامیه، مجله «تفسیر اهل بیت» در پژوهشکده تفسیر اهل بیت مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث راه‌اندازی شده است.
پس از عهد معصومان، بزرگان و مفسران امامیه با تأسی به تراث اهل بیت(ع)، برای توسعه و تدوین تفسیر شیعه همت کردند.
تفسیر امامیه بنا به عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره آماج نقد و رد مخالفان بوده است. بیشتر این اشکالات در اختلافات کهن کلامی ریشه دارد و از فقدان درک درست نظام‌واره تفسیری امامیه ناشی می‌شود.
مقصود از نظام تفسیر امامیه، مؤلفه‌های بنیادین دانش تفسیر و شیوه‌های اسلوبی است که در مذهب امامیه به کار رفته است. توجه به این مؤلفه‌ها و شیوه‌ها، نقش اساسی در تصور مفهوم تفسیر، نزد مفسران امامیه دارد. صحت هر تفسیری، تابع اعتبار همین مؤلفه‌ها و رعایت شیوه‌ها هنگام تفسیر از سوی مفسر است.