بررسی خسران از نظر قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
سال دفاع : 1377

چکیده :

(23)
بررسی خسران از نظر قرآن و حدیث

پورشمسى، رفعت

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: حجتى، سید محمدباقر
1377

پژوهش حاضر مشتمل بر شش بخش با این عنوان‏هاست: بخش اول، خسران: معناى لغوى و اصطلاحى خسران، خسران در قرآن، معانى مختلف واژه‏ىِ خسران در قرآن؛ بخش دوم، انواع خسران: خسران دنیوى، خسران آخرتى، خسران دنیا و آخرت، خسران حقیقى، خاسرترین افراد؛ بخش سوم، موضوعات زیان‏کارى: انسان و زیان‏کارى، اسلام و زیان‏کارى، خسران و زیان غیر مسلمان در آخرت، خسارت اهل کتاب با کفر آگاهانه به پیغمبر اسلام(ص)، قرآن نسبت به ستمگران خسارت و زیان است؛ بخش چهارم، موارد زیان‏کارى: زیان‏کارى مرتدان، خسران مشرکان، زیان‏کارى مکذبان، زیان‏کارى کافران، زیان‏کارى قاتل، زیان‏کارى جسارت (جسارت به والدین صالح)؛ بخش پنجم، عوامل خسران: اضلال الهى خسارتى جبران‏ناپذیر، غفلت از معارف قرآن عامل خسارت و حسرت آخرت، زیان‏کارى شکنندگان عهد خدا، کفر و شرک و تکذیب آیات الهى، خسارت حزب شیطان، خسارت نافرمانى خدا، بى‏توجهى به اثر اعمال، دلبستگى و سرگرمى به امور دنیا باعث خسران؛ بخش ششم، طرق پیش‏گیرى و نجات از خسران: برنامه‏ىِ چهار ماده‏اى قرآن براى نجات از خسران عظیم (اشاره به سوره‏ىِ عصر: ایمان، عمل صالح، تواصى به حق، تواصى به صبر)، آمرزش و رحمت الهى راه نجات از خسران.

کلیدواژگان :