بررسی نوع مواجهه منافقین و عملکرد آن‌ها با استفاده از قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
سال دفاع : 1379

چکیده :

(24)
بررسی نوع مواجهه منافقین و عملکرد آن‌ها با استفاده از قرآن و حدیث

حسینى زهرایى، آفاق

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: همامى، عباس
1379

این پایان‏نامه مشتمل بر چهار فصل با این مباحث است: فصل اول، تاریخچه‏ىِ نفاق و منافق: نفاق در صدر اسلام، منافقین پس از پیامبر(ص)، نفاق و منافق در فرهنگ‏نامه‏هاىِ کهن؛ فصل دوم، سیماى منافقین در قرآن: سیر شناخت منافقین در قرآن، تعداد آیات درباره‏ىِ منافقین، عوامل و ریشه‏هاىِ نفاق، سیاست‏هاى عملى نفاق، مواجهه‏ىِ قرآن با نفاق و منافقین، امثال قرآنى درباره‏ىِ نفاق و منافق؛ فصل سوم، سیماى منافقین در روایات: صفات منافقین، شعبه‏هاىِ نفاق، جلوه‏هاىِ عملى نفاق در صدر اسلام؛ فصل چهارم، فهرست اعلام منافقین: توانگران بهانه‏جو، نمایندگان مسجد ضرار، هم‏سفران منافق در غزوه‏ىِ تبوک، اصحاب عقبه.

کلیدواژگان :